Tarkett voor duurzaamheid

Al in 1957 is Tarkett gestart met recycling voor behoud van natuurlijke hulpbronnen.
Lees meer

Bij Tarkett maken we bewuste keuzes. We overtreffen de normen voor binnenluchtkwaliteit, gebruiken gezonde materialen, verkleinen onze CO2-voetafdruk en we creëren een circulaire economie op basis van Cradle to Cradle®-principes.

De planeet is voor ons te belangrijk om achteruit te laten gaan.

Duurzaamheid vormt de basis in alles wat we doen. We zijn continu bezig om onze bedrijfsprocessen duurzamer te maken. Onze CO2-uitstoot hebben we tussen 2010 en 2020 al met 38% weten te verlagen en in 2030 willen we dat met nog minstens 30% verminderen (vergeleken met 2019). Recycling is ontzettend hard nodig om deze CO2-uitstoot te verlagen én minder aanspraak te maken op nieuwe grondstoffen.

Onze wereld verandert gigantisch snel. De noodsituatie van het klimaat is bereikt.

De planeet en de mensen die er leven hebben hulp nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Als wij daaraan bij kunnen dragen, waarom zouden we het dan niét doen? Bij ons staan mens en planeet in alles wat we doen centraal. In onze dagelijkse werkwijze vormt het de basis voor al onze beslissingen.

Wij richten ons op 3 kerngebieden

We pakken klimaatverandering aan en zetten ons in voor het creëren van een circulaire economie. We zijn op weg om de hoeveelheid gerecycled materiaal die we gebruiken tegen 2030 te verdrievoudigen.

1
We verminderen onze CO2-voetafdruk met 30% ten opzichte van 2019.

Wij richten ons op 3 kerngebieden

Voor onze producten maken we gebruik van goede materialen. In 2021 is 97% van onze grondstoffen (die meer dan 5.000 materialen vertegenwoordigen) door een derde partij (EPEA) beoordeeld op het effect ervan op de gezondheid van mensen en het milieu op basis van Cradle to Cradle®-criteria.

2
In 2021 is 97% van onze grondstoffen door EPEA beoordeeld op het effect ervan op de gezondheid van mensen en het milieu.

Wij richten ons op 3 kerngebieden

We zetten ons in voor de gezondheid en het welzijn van de mens. We creëren gezondere binnenruimtes en overschrijven hiermee de hoogste normen voor binnenluchtkwaliteit. Veel van onze producten hebben een VOS-uitstoot die 10 tot 100 keer beter is dan de strengste normen.

3
We overschrijden de hoogste normen voor binnenluchtkwaliteit. Sommige producten behalen een VOS uitstoot die 10 tot 100 keer beter is.
Tarkett voor duurzaamheid

De ultieme vorm van een circulair product: Cradle to Cradle®

Het proces start met het ontginnen van grondstoffen. Vervolgens gaan de grondstoffen naar de fabriek, in de fabriek wordt er een product van gemaakt, het product gaat naar de winkel of naar de klant, het product wordt gebruikt en als het niet meer werkt heeft het product het einde van de levensduurfase bereikt.

Op dat punt kunnen er verschillende dingen gedaan worden met het product: verbranden, storten of recyclen. Waar veel organisaties de CO2-uitstoot enkel meten op basis van Cradle-to-Gate (tot het moment dat producten de fabriek verlaten) nemen wij echt de héle levenscyclus mee. Bij Cradle-to-Cradle wordt de gebruiks- en eindelevensduur wél meegenomen. En juist deze fase heeft een enorme impact op de CO2-uitstoot van een product.

Wanneer producten verbrand worden, gaat er ontzettend veel CO2 de lucht in. Er ontstaat een gigantische piek.

Circulariteit is dé manier om CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Bij Tarkett kijken we nog verder dan alleen recycling. We kijken naar het hele plaatje en kiezen voor Cradle to Cradle®.

Cradle Gate Grave GRONDSTOF EXTRACTIE PRODUCTIE DISTRIBUTIE ONDERHOUD EINDE LEVENSDUUR AFVAL AFVAL AFVAL AFVAL AFVAL RECYCLE RE-USE GRONDSTOF EXTRACTIE PRODUCTIE DISTRIBUTIE ONDERHOUD EINDE LEVENSDUUR Cradle to cradle®
Tarkett voor duurzaamheid

Tarkett gaat verder dan alleen recycling

Bij Tarkett kijken we verder dan alleen recycling. We gaan tot het uiterste om onze eigen CO2-uitstoot te verminderen en zijn toegewijd aan Cradle to Cradle®.

We begrijpen wat de impact van onze producten in elke fase van hun levenscyclus is. Van productie tot gebruik, maar ook na gebruik van het product. Want wat er aan het einde van de levensduur van een product gebeurt, is net zo cruciaal als wat er tijdens de productie gebeurt.

Bekijk wat Tarkett doet om de CO2-uitstoot te verminderen:

Verkleinen van de Druk op Grondstoffen
Duurzaam produceren
Gemaakt met gezonde materialen
Recycling achteraf
TARKETT voor duurzaamheid - grondstof extractie

Druk op grondstoffen verkleinen

70%

Van onze grondstoffen droeg niet bij aan de schaarste van hulpbronnen in 2021 (overvloedig aanwezig, snel hernieuwbaar of gerecycled.

“We love rubbish”

TARKETT voor duurzaamheid - Duurzaam produceren

Made to be remade

Door de toepassing van het circulaire economische model dat rond het Cradle to Cradle®- gedachtegoed is gevormd, hebben we bij Tarkett het concept ‘einde levensduur’ vervangen door het herhaaldelijk hergebruiken van onze grondstoffen. Dit heeft een ingrijpende impact gehad op hoe wij onze producten ontwerpen en produceren.

MVO verslag

100%

hernieuwbare energie in 12 van onze fabrieken.

71%

van onze fabrieken is uitgerust met een gesloten watercircuit.

14

van onze fabrieken sturen geen afval naar stortplaatsen.

TARKETT voor duurzaamheid - Gebruiksfase

“Gemaakt met gezonde materialen”

Als we bedenken dat we ongeveer 90% van onze tijd binnen doorbrengen, is het van groot belang dat de binnenlucht zo zuiver mogelijk is.

97%

Van onze ruwe grondstoffen wordt onafhankelijk beoordeeld.

80%

In totaal hebben we 80 Cradle-to-Cradle®-gecertificeerde collecties.

10-100x

Producten met VOS-uitstootniveaus die tussen de 10 en 100 keer lager liggen dan de strengste wereldwijde normen.

8x

DESSO AirMaster© is 8x effectieven in het opnemen en vasthouden van fijnstof dan vlakke vloeren..

TARKETT voor duurzaamheid - Recycling achteraf

We love green, but not greenwashing

Bij recycling heb je direct veel minder CO2-uitstoot, door verbranding te voorkomen en ontginning nieuwe grondstoffen te verminderen. Terwijl bij bijvoorbeeld het planten van bomen (carbon off setting) de CO2-uitstoot niet direct afneemt, deze moeten eerst nog groeien voor ze voldoende CO2 vasthouden. Daarom werken we samen met onze klanten om vloeren terug te nemen en te recyclen via ons ReStart®-programma.

Meer over Restart®

Tarkett voor duurzaamheid

Samen voor duurzaamheid

We weten bij Tarkett al heel lang dat het ontzettend belangrijk is om duurzaam en circulair te werk te gaan. Maar hiervoor hebben we de hulp van u, onze klanten en onze partners, nodig. Alleen samen kunnen we het verschil maken.

Tarkett voor duurzaamheid

Samen voor duurzaamheid

Ons terugname- en recyclingprogramma ReStart® sluit de cirkel van circulariteit. Met dit programma nemen we vloeren terug om te recyclen tot nieuwe producten. Ons ReStart®-programma helpt u bij het streven naar certificeringen voor duurzame gebouwen, zoals LEED, WELL en BREEAM.

Inmiddels heeft Tarkett negen recyclingcentra over de hele wereld, waaronder in Nederland en Luxemburg. We zijn pionier op het gebied van closed-loop recycling voor linoleum, tapijttegels en PVC na gebruik. We recyclen niet alleen Tarkett materiaal, maar ook zoveel mogelijk materiaal van concurrenten.

Komt mijn vloer in aanmerking?

Minder druk op natuurlijke hulpbronnen door afval te recyclen wat anders verbrand zou worden.

Help mee!
Meld je vloer aan voor het ReStart®-programma.

Aanmeld formulier oude vloer

Tarkett voor duurzaamheid

Circular selection

We hebben al onze circulaire tapijt-, linoleum- en PVC-collecties verzameld in onze Circular Selection. Dit maakt het voor u gemakkelijk om voor circulaire collecties te kiezen. Deze producten zijn gemaakt op een duurzame en circulaire wijze; zonder afval en vervuiling.

Deze Circular Selection-collecties zijn eindeloos te recyclen. We verwerken installatieafval en gebruikte producten in onze eigen fabriek en zetten deze om in ruwe grondstoffen voor nieuwe producten. We streven er continu naar om deze selectie steeds verder uit te breiden.

Ontdek de
Circular selection.

Maak een afspraak
Ontdek de Circular selection

Benieuwd naar onze Circular Selection? Maak een afspraak en ontdek de collectie.

Stalen aanvragen

Download brochure

Vraag meer informatie aan over de Circular Selection

Tarkett voor duurzaamheid

CO2-calculator

Onze grondstoffen worden alsmaar schaarser en onze CO2-uitstoot is groter dan de aarde kan compenseren. Samen werken we toe naar een verlaging van onze CO2-voetafdruk. Wil je achterhalen wat de CO2-voetafdruk van jouw project is? Onze CO2-calculator geeft een schatting van de voetafdruk van de vloer over de gehele levenscyclus van het gebouw.

Een CO2-voetafdruk is de totale hoeveelheid broeikasgassen (CO2) die door de activiteiten van een individu, een land of een organisatie wordt gegenereerd. We kunnen de CO2-voetafdruk van o.a. een product berekenen. Een CO2-voetafdruk van een product registreert de totale CO2-uitstoot van een product gedurende zijn levenscyclus.

Ga naar de Co2-calculator