Whitepaper:

Uitdagingen van het ziekenhuis van de toekomst


Download en blijf op de hoogte

Duurzame ontwikkelingen in de gezondheidszorg

 • Gezondheidszorginstellingen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijke hoeveelheid koolstofemissies.
 • Het energieverbruik verminderen en het afvalbeheer optimaliseren zijn directe acties die bijdragen tot het beheersen van de koolstofvoetafdruk van gezondheidszorginstellingen.
 • Een vermindering van het gebruik van farmaceutica en een duurzame inkoopprocedure kunnen voorbeelden zijn van indirecte acties om de emissie van broeikasgassen te verminderen.
 • Duurzame zorgtrajecten hebben een grote impact op de emissie van broeikasgassen.

Meer info

PI_EMEA_HEALTHCARE_sustainable.1

De efficiëntie verbeteren via digitale transformatie

 • Een slimme gebouwomgeving kan het traject van de patiënt verbeteren.
 • BIM is een ware troef om het onderhoud van de gebouwde omgeving te vereenvoudigen en de ervaring van de patiënt te verbeteren.
 • De digitalisering van de gebouwde omgeving draagt bij tot de duurzaamheid.

Meer info

PI_EMEA_HEALTHCARE_digitalisation.1

Levenskwaliteit creëren in medische faciliteiten

 • Emotionele problemen en de controle over de genezende omgeving spelen een bepalende rol in de kwaliteit van het leven in zorginstellingen.
 • De beschikbaarheid en de kwaliteit van het werkleven kan een impact hebben op de ervaring van de patiënt.
 • Het is belangrijk dat de zorgverleners tussentijds rust nemen en men dient hier rekening mee te houden.

Meer info

PI_EMEA_HEALTHCARE_coffeebreak.1

De toegang tot zorgverlening verbeteren

 • Vergrijzing, bevolkingsgroei en chronische ziekten plaatsen de gezondheidszorgsystemen onder druk.
 • De huidige pandemie heeft disfuncties in de gezondheidszorgsystemen blootgelegd.
 • Toegang tot zorgverlening vormt een uitdaging voor de komende jaren.
 • De pandemie gerelateerde versnelling van de digitalisering kan de toegang tot zorgverlening vereenvoudigen.
 • De interne mobiliteit in een ziekenhuis en de gebouwde omgeving zijn belangrijke factoren voor de toegang tot zorgverlening.

Meer info

PI_EMEA_HEALTHCARE_access.1