Download hier het gratis

werkplekonderzoek

 

 

KANTOORWERKERS IN NEDERLAND 


Uit onze eerste peiling blijkt dat Nederlandse kantoorwerkers gemiddeld
genomen behoorlijk tevreden zijn met hun huidige werkruimte.

In het hierna volgende onderzoeksrapport vergelijken we de Nederlandse situatie
met die van de rest van Europa om ons een beeld te vormen van ’Worklife’,
zoals dat er nu uitziet en hoe we dat in de toekomst zouden kunnen invullen.